БЕТОНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ СЕМИНАР – XIII

About us

Connection with ACI gives us access to information on current projects around the world as well as information provided by the Institute and its programs.

Дэлгэрэнгүй

БЕТОНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУРАЛ СЕМИНАР – XIII

Барилгын салбарынхан, тэр дундаа бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ хэрэглээтэй холбогдож байгдаг хэн бүхэн шинэ тутам мэдээлэл авч байдаг Бетоны олон улсын хурал семинар 2014 оны 6-р сарын 6-ны өдөр Дархан хотод зохион байгуулагдахаар болсон байна. Энэ жилийн хурлаар өндөр үзүүлэлтэй бетон гэсэн сэдвийн дор илтгэлүүд тавигдан хэлэлцүүлэг өрнөх аж.